सम्पर्क

सम्पर्क गर्ने (३ तरिका )बाट छान्न सकिन्छ।

 1. 01

  फेसबुक मेसेन्जर प्रयोग गरेर

 2. 02

  लाइन प्रयोग गरेर

  तलको बटन बाट चुनागुत्तो अकाउन्टमा साथीको लागि नि अनुरोध गरेर केहि प्रश्न पठाउनु होस्।

  LINE
 3. 03

  फर्म प्रयोग गरेर

  तलको फर्ममा लेख्नुहोस।

  ※अनिबार्य मेल एड्रेस लेख्नुहोस।

सम्पर्क फर्म

  अनिबार्यनाम (रोमन अक्षर )
  आफ्नो इच्छ्यानाम काताकाना
  अनिबार्यमेल एड्रेस
  अनिबार्यरास्ट्रियता

  ※त्यसबाहेक छान्नु परेमा अनिबार्य लेख्नु होस्।

  अनिबार्यसम्पर्क गर्न सकिने भाषा

  दोहोर्याउन पनि मिल्ने

  अनिबार्यसम्पर्कको बिबरण

  भर्न पर्ने यति सम्म हो तर फर्म पठाको चाही छैन।
  गोपनियताको रणनीति पढिसकेपछि तलको कन्फर्म स्क्रिन बटन थिच्नुहोस्।