गोपनियताको रणनीति

चुनागुत्तो कम्पनि लिमिटेड (तल 「हाम्रो कम्पनि 」ले निम्नानुसार व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षाको रणनीति अपनाएर व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षाक्प संयन्त्र बनाई सबै कामदारहरुको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षाको महत्व र मान्यतालाई राम्रोसंग पालना गराउनु पर्छ। व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षालाइ बढुवा दिनेछौं।

व्यक्तिगत जानकारीको ब्याबस्थापन ।

हाम्रो कम्पनि,ग्राहकहरुको व्यक्तिगत जानकारी सहि र अप टु डेट राखी ,व्यक्तिगत जानकारीको अनाधिकृत पहुँच ,हराउने ,हानी क्षति हुने र चुहावट आदि हुनबाट रोक्नलाई , हामी सुरक्षा प्रणाली कायम र ब्याबस्थापन र मर्मत कामदारहरुमा सिक्षाको आबस्यक उपायहरु जस्तै पूर्णता सुरक्षा उपायहरु लागु गरि व्यक्तिगत जानकारीलाइ कडाइकासाथ ब्याबस्थापन गर्नेछौं।

व्यक्तिगत जानकारीको उपयोगको उदेस्य।

ग्राहकहरुबाट प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी हाम्रो कम्पनीबाट सम्पर्क अथवा ब्याबसायको जानकारीहरु अथवा प्रश्नहरुप्रतिको प्रतिक्रियाको हिसाबले मेल अथवा कागजपत्रहरु पठाउनको लागि प्रयोग गर्छौं।

व्यक्तिगत जानकारी अन्य व्यक्तिहरुलाई खुलासा अथवा दिने प्राबधान निषेध।

हाम्रो कम्पनि ग्राहकबाट प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी उचित तरिकाले ब्याबस्थापन गरि ,निम्न अबस्थामा बाहेक व्यक्तिगत जानकारी तेस्रो पक्षलाइ खुलासा गर्दैनौ।
  • (1)ग्राहकको सहमति भएमा
  • (2)सेवा ग्राहकको इच्च्छा अनुसार सर्बिस गर्नको लागि हाम्रो कम्पनिसंग सम्झौता गरेको कुरा खुलस्त गरेको खण्डमा
  • (3)कानुनको बन्धनमा रही खुलस्त गर्नु आबस्यक परेको खण्डमा

व्यक्तिगत जानकारीको लागि सुरक्षा उपायहरु

हाम्रो कम्पनि व्यक्तिगत जानकारीको सहि तरिकाले सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि पूर्ण रुपमा सम्भावित सुरक्षाको उपायहरु अपनाउछौ।

व्यक्तिगत सोधपुछ

ग्राहकको व्यक्तिगत जानकारी सोधपुछ गरि परिमार्जन अथवा हटाउन आदि चाहानुहुन्छ भने मुख्य व्यक्तिको पहिचान पुस्टि गरि प्रतिक्रिया दिनेछौं।

कानुन र नियमहरुको पालना र समिक्षा।

हाम्रो कम्पनिले राखिराखेको व्यक्तिगत जानकारीको सम्बन्धमा जापानको कानुन त्यसबाहेकका नियमहरुको पालना गर्नुको साथै मुख्य रणनीतिको विवरण उपयुक्त हुने गरि समिक्षा गरेर सुधारको लागि प्रयास गर्नेछौं।

सम्पर्क

हाम्रो कम्पनिको व्यक्तिगत जानकारी लिने बारेमा कृपया तलको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।
चुनागुत्तो कम्पनि लिमिटेड
〒816-0952 ३-२-२० सिमोओरि ओनोज्योउ सिटि फुकुओका प्रिफेक्चर
TEL:092-581-2231 FAX:092-581-3223
Mail:info@tsuna-good.co.jp