Liên hệ với chúng tôi

Có thể liên hệ với chúng tôi theo 「3 cách thức」

 1. 01

  Liên hệ qua Facebook Messenger

 2. 02

  Liên hệ qua Line

  Bấm nút dưới đây để kết bạn với chúng tôi và đặt câu hỏi

  LINE
 3. 03

  Sử dụng mẫu

  Nhập thông tin theo mẫu dưới đây

  ※Nhập địa chỉ email ( bắt buộc)

Biểu mẫu liên hệ

  Bắt buộcHọ tên ( Romaji)
  Tuỳ chọnHọ tên ( Katakana)
  Bắt buộcĐịa chỉ Email
  Bắt buộcQuốc tịch

  ※Nhập lựa chọn khác

  Bắt buộcNgôn ngữ liên lạc mong muốn

  Có thể chọn nhiều mục

  Bắt buộcNội dung liên hệ

  Kết thúc nhập, vẫn chưa hoàn tất đăng ký.
  Hãy đọc Điều khoản bảo mật và nhấn vào nút 「xác nhận」trên màn hình.