Chính sách bảo mật

Công ty TSUNAGOOD sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thiết lập chính sách, xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và làm cho tất cả nhân viên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ và nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Để giữ cho thông tin cá nhân của khách hàng chính xác và cập nhật, đồng thời ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ,... thông tin cá nhân, chúng tôi duy trì hệ thống bảo mật, phát triển hệ thống quản lý và tiến hành nhân viên Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như kỹ lưỡng, thực hiện các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà khách hàng ủy thác cho chúng tôi sẽ được sử dụng để gửi email và tài liệu dưới dạng phản hồi từ công ty, hướng dẫn kinh doanh và câu hỏi của chúng tôi.

Không cung cấp/tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý đúng cách thông tin cá nhân mà khách hàng ủy thác cho chúng tôi và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ những trường hợp sau.
  • (1)Khi có sự đồng ý từ khách hàng
  • (2)Khi chúng tôi cung cấp thông tin của khách hàng cho bên uỷ thác để thực hiện những nghiệp vụ liên quan đến nguyện vọng của khách hàng.
  • (3)Khi cần thiết để hoàn thành nghĩa vụ dựa trên luật pháp.

Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân

Yêu cầu cá nhân

Nếu khách hàng muốn xác nhận, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ trả lời sau khi xác nhận danh tính của khách hàng.

Xem xét, tuân thủ các quy định của pháp luật

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản cũng như các tiêu chuẩn khác áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, xem xét nội dung của chính sách này khi phù hợp và cố gắng cải thiện nó.

Liên hệ chúng tôi

Nếu có thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ theo chỉ dẫn sau.
Công ty Cổ phần TSUNAGOOD
〒816-0952 3-2-20 Shimoori, Oonojo-Shi, Fukuoka-Ken
TEL:092-581-2231 FAX:092-581-3223
Mail:info@tsuna-good.co.jp